Achizitii Publice si SEAPCu o experienta in domeniu incepand cu anul 2007, va propun o colaborare in domeniul achizitiilor publice, atat pentru Autoritățile Contractante cât și pentru Ofertanții Economici care doresc să participe la achiziții organizate în SEAP.
Sunt certificat in domeniul Achizițiilor Publice ca și Expert Achiziții Publice. Probabil sunt singurul Avocat care este și Expert Achiziții Publice-COD COR 214946.
Colaborez cu Autorități Publice din diferite domenii (Administrație Publică, Sănătate etc) organizându-le procedurile de achizitii și nu numai.
Serviciile oferite in acest domeniu sunt:

Achizitii Publice si SEAP  pentru Autorități contractante:

 • Organizare proceduri de achizitii (Licitații deschise, Proceduri simplificate, Concursuri de soluții, Negocieri fără publicare, Achiziții directe). Voi face documentația de achizitie (strategie de contractare, caiet de sarcini, formulare, draft contract etc), voi posta pe SEAP documentația (inclusiv elaborare DUAE)
 • In cadrul documentației de atribuire voi propune criterii de calificare si selectie, factori de evaluare, toate in conformitate cu restrictiile prevăzute de lege.
 • Formulare raspunsuri la solicitările de clarificări si postarea lor in SEAP.
 • Participare in cadrul comisiei de achiziție in calitate de Expert extern cooptat unde voi redacta procesele verbale (conform formularelor oficiale), voi asigura suport juridic comisiei de evaluare in luarea deciziilor in etapa tehnica si etapa financiara. Etapele DUAE le pot face singur.
 • Finalizez procedura prin redactarea raportului procedurii, publicarea acestuia in SEAP, inclusiv a anuntului de atribuire la finalizarea procedurii.
 • In cazul in care procedura de atribuire este contestată, asigur Autoritatea contractantă de servicii juridice pentru realizarea punctului de vedere catre CNSC si a altor documente necesare in cadrul contestatiei.
 • Fiind avocat, pot asista si/sau reprezenta Autoritatea Contractantă la Curtea de Apel in cadrul căii de atac impotriva Deciziei CNSC.
 • Asigur consultanța la solicitarea autorității contractante, referitor la aplicarea anumitor prevederi legale in materia achizitiilor publice, inclusiv in ceea ce privește:Achizițiile directe, Planul Anual de Achiziții Publice, etc
 • Consultanță juridică de specialitate in aspecte problematice ale legislatiei

Am experiență si am dus la bun sfârșit proceduri de achizitie, din toate categoriile. Nu am avut încă procedură pierdută prin contestatii la CNSC sau instante de judecata.

Achizitii Publice si SEAP pentru Operatori Economici:

Achizițiile publice desfășurate prin SEAP, desi reprezintă o oportunitate grozavă pentru Operatorii economici , adesea aceștia nu pot accesa aceasta piață datorita procedurilor complexe organizate in SEAP, care necesită cunostinte aprofundate de legislatie in domeniu (Legea 98, Legea 99, Legea 100 si Legea 101/2016) precum si cunostinte de operare in SEAP.

Nu de multe ori, ofertanți care puteau oferta in condiții mai bune (de calitate sau de preț) nu au putut caștiga licitațiile organizate in SEAP, datorită unor erori/omisiuni raportate la modul de intocmire a ofertelor, de prezentare a documentelor, de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, etc.

Diferența intre o ofertă admisibilă si poate câștigătoare si o ofertă inacceptabilă o face un specialist in Achizitii publice si SEAP.

Serviciile oferite pentru Operatori economici sunt:

 • Inregistrare in SEAP
 • Verificare licitații pentru posibile abateri legislative, care îngrădesc dreptul de participare al Ofertantului.
 • Inscriere la licitatii, elaborarea documentatiei pentru participarea la licitatie (mai putin partea tehnica si financiara, insă si acestea trebuie verificate sa indeplinească condițiile minime solicitate)
 • Redactare solicitări de clarificări si răspunsuri la solicitări de clarificari adresate de catre comisia de evaluare
 • Contestare proceduri la CNSC sau instanță
 • Consultanță juridică de specialitate in aspecte problematice ale legislatiei

Din practica de consultant si elaborant documentatii de atribuire pentru autoritati contractante, am observat ca , de multe ori, operatorii economici ofertanti , nu inteleg si nu cunosc termenii specifici in achizitii. Nu isi elaboreaza documentatiile conform cerintelor autoritatii contractante (de multe ori se depun mult mai multe documente decat cele solicitate, iar cele solicitate lipsesc). Aceste aspecte ingreuneaza procedura de analizare a ofertelor si duc in final la respingerea acestora. Toate acestea pot fi evitate daca exista un consultant sau o persoana specializata pe achizitii.