Onorariile avocatului variază în funcție de complexitatea cauzei, de timpul necesar pentru studiul și documentarea pentru cauză, de termenele estimate pentru prezență în instanță și o mulțime de alti factori, astfel încât nici un onorariu nu poate fi la fel, pentru a fi prezentate aici sub formă de pret fix.

Pentru asistență și reprezentare in cadrul unui proces (civil sau penal) onorariile mele conțin:

  • studiul cauzei/dosarului/documentelor, a practicii judiciare etc.
  • redactarea documentelor necesare cauzei
  • costuri cu multiplicat documente, faxuri , emailuri, comunicări prin poștă sau curier etc.
  • deplasări scurte la autorități, instituții și instanțe (o deplasare scurtă este o deplasare în limita a maxim 30 km). Pentru deplasări mai lungi se va plăti suplimentar.
  • asistența și/sau reprezentarea clientului în fața instanței, autorității sau instituției în cauză .

Unele onorarii sunt fixe și cunoscute de la început. Aici poate fi cazul onorariilor pentru:

  • consultanța juridica orară : 200 lei/oră
  • înființare/modificare societăți comerciale la ORC :  500 lei
  • găzduire sediu social la avocat : 600 lei /12 luni 
  • atestare multiplă de documente (conținut, identitate părți, dată certă): 200 lei/act
  • anumite pachete lunare de servicii juridice (încă nu le-am stabilit)

BINE DE STIUT

1. Care este primul pas la inceputul sau/si pe parcursul procesului civil?

In cazul unui litigiu sau proces civil, fie ca este la inceput sau in derulare, daca doriti sa discutati cu Avocatul, primul pas este de a efectua o consultanță legală inițială prin completarea și trimiterea formularului  online – îl găsiți în josul paginii- sau sunând la cabinetul  de avocat pentru a programa o consultanță.

2. Ce reprezinta consultanța legală inițială?

Este o întâlnire privată și confidențială între dumneavoastră și Avocat. Intâlnirea are loc în biroul Avocatului, dar dacă nu este posibil, poate fi făcută și prin mijloace online de comunicare (În aceasta situție onorariul pentru consultanță va fi plătit inainte de începerea sesiunii de consultanță). În timpul întâlnirii, veți primi informații și răspunsuri referitoare la situația dumnevoastra specificî. Scopul Avocatului este sa furnizeze toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă ajuta să luați o decizie in cunoștintă de cauză cu privire la pasii următori. De asemenea, întâlnirea cu Avocatul are rolul de a vă asigura ca ați găsit avocatul potrivit nevoilor voastre.

3. Cât costa o consultanță legală inițială?

Onorariul unei consultante legale initiale costă 200 lei/oră. In medie, intâlnirea care se desfașoară pentru o consultanta legala dureaza aproximativ o oră.

4.  Este obligatorie consultanța legala inițială?

Consultanța legală este primul pas obligatoriu in demararea oricarui proces. Doar in cadrul unei consultante legale initiale veți expune problema dumneavoastră detaliată, iar avocatul vă va răspunde intrebărilor și va propune strategii și soluții de rezolvare. Doar impreună cu avocatul veți decide soluția potrivită.

5. Ce se intampla dupa consultanta legala initiala?

Avocatul vă poate face o oferta de onorariu privind procesul  in care vă va reprezenta/asista.

Sunt două variante:

-vă acordați timp pentru a vă gândi asupra celor discutate, dacă veți dori să continuați alaturi de Avocat sau nu ori poate mai doriți și alte pareri;

-decideți să colaborăm impreună.Oricare din cele doua variante vă aparține si nu există absolut nicio obligație de a colabora cu un anumit Avocat.

6. Se încheie contract?

Da. Se va încheia un contract de asistență juridică si reprezentare, in două exemplare, urmând a fi emisă factură fiscală de către avocat pentru serviciile ce vor fi prestate.

7. Cum se achita un onorariu?

Onorariile se achita in baza facturii fiscale emise de avocat, la alegere, in numerar sau prin virament bancar.

8. Cand se achita onorariul?

Onorariul pentru consultanta legală se plătește la sfârșitul ședinței.

Onorariul pentru proces se plătește conform convenției stabilite cu avocatul. Posibilitătile sunt: integral sau în tranșe.

Dacă se stabilește și un onorariu de succes, acesta se va plăti la finalul procesului.

10. De câte feluri sunt onorariile?

Conform Statutului Avocatului, pe care îl redau mai jos:

Art. 129
(1)Onorariile pot fi stabilite astfel:
a)onorarii orare;
b)onorarii fixe (forfetare);
c)onorarii de succes;
d)onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la lit. a)-c).
(2)Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului.
(3)Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului.
(4)Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.
(5)Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.
(6)Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.
(7)În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.
Art. 130
(1)Este interzis avocatului să îşi fixeze onorariile în baza unui pact de quota litis.
(2)Pactul de quota litis este o convenţie încheiată între avocat şi clientul său înainte de soluţionarea definitivă a unei cauze, convenţie care fixează exclusiv totalitatea onorariilor avocatului în funcţie de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent dacă aceste onorarii constau într-o sumă de bani, un bun sau orice altă valoare.
(3)Onorariile reprezentând dobândirea, sub orice formă, a unor aporturi din afacere (activitatea juridică realizată de către avocat) sunt interzise.

Formular de contact