Anularea executarii silitePrescripția dreptului de a executa silit un debitor, invocată ca excepție sau chiar pe cale de acțiune, poate fi folosită de către orice persoană executată silit pentru a se apăra împotriva unor executări silite ilegale! Aceasta, facuta corect duce la anularea executarii silite.

Creditele prescrise puse în executare silită de către recuperatorii de creanțe, sunt de fapt credite de tip fantomă, fiindcă ele își pierd puterea executorie iar atunci când executarea silită se prescrie, ea rămâne fără efecte coercitive împotriva debitorului, asta doar dacă executatul silit, invocă prescripția executării silite în cadrul contestației la executare.

În situația în care primiți o somație de executare dupa foarte mulți ani, trebuie să verificați cu un avocat dacă acea somație se poate contesta.

Sunt multe situații, când ați încheiat contractul de credit cu Banca sau cu o instituție financiară acum mulți ani și vă treziți după ani de zile cu executare silită începută de o societate cu care nu ați semnat nimic.

Daca au trecut mai mult de 3 ani de la ultima plată și nu ați primit vreo somație de executare, puteti face contestație la executare invocând prescripția executării si puteti obtine anularea executarii silite..

În materia recuperărilor de creanțe se întâlnesc tot mai des în practică situații în care cesionarul creanțelor (entități care au preluat creanțe derivând din contracte de credit, de la unitățile bancare) demarează în contra debitorilor executarea silită a contravalorii întregului credit, prevalându-se de faptul că o dată notificată cesiunea de creanță către debitor a fost declarată, concomitent, inclusiv scadența anticipată a creditului.

Ca atare, în opinia creditorilor recuperatori de creanță (cesionari ai unităților bancare) la data depunerii cererii de executare silita, dreptul de a solicita demararea procedurii executionale în contra debitorului nu este prescris, nefiind scurs un interval mai mare de 3 ani, calculat de la data declarării scadenței anticipate, concomitent cu notificarea cesiunii de creanță.

Menționăm că în majoritatea contractelor de credit, sunt inserate clauze potrivit cărora unitatea bancara are dreptul de a declara scadența anticipată pentru întreg creditul dacă a trecut un anumit interval de timp (de regulă, 30, 60 sau 90 de zile) de la momentul ultimei plăți realizate de către debitor.

În aceste condțtii, se ridică întrebarea: “de când începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită: de la data declarării scadenței anticipate a creditului sau de la data de la care creditorul, oricare ar fi acesta, avea/are posibilitatea să uzeze de procedura execuțională întrucât obligația a devenit exigibilă?”

Data nașterii dreptului de a obține executarea silită este reprezentată de momentul la care creanța devine exigibilă, momentul exigibilității obligației fiind reprezentat de data la care intervalul de timp menționat ca și termen de grație (intervalul convenit prin contract ca fiind ulterior ultimei plăți realizate de către debitor) expiră și, prin urmare, din acel moment, în orice moment, creditorul își poate valorifica creanța dar nu mai târziu de 3 ani de zile.

In concluzie, de la data la care trebuia facuta ultima plata sau data la care trebuia platita ultima rata. De la expirarea acelui termen, creditorul (banca, recuperatori etc) avea la dispozitie un termen de maxim 3 ani pentru a cere si obtine executarea silita.

În consecință, trebuie să fiți atenți ori de câte ori sunteți subiectul unei executări silite, deoarece băncile și  recuperatorii de creanțe precum Kruk Romania, Eos KSI, Investcapital Malta și altii, pun în executare sute de mii de creanțe prescrise.

Orice demers ulterior acestui moment nu poate produce niciun efect în contra debitorului, dreptul de a obține executarea silită fiind prescris, titlul executoriu pierzându-și în acest fel forța executorie.

Bineinteles, prescrierea unei executari silite trebuie sa fie constatata de instanta de judecata, iar aceasta nu o constata din oficiu.

In termen de maxim 15 zile de la primirea unei somatii de plata si a titlului executoriu, prin care sunteti instiintati ca sunteti executati silit , trebuie sa depuneti Contestatie la executare. In aceasta se cere prescrierea dreptului de a obtine executarea silita.

Nu este simplu, deoarece aceasta contestatie la executare implica: taxa de timbru judiciar, calculata conform creantei invocate -maxim 1.000 lei. Depunerea unei contestatii la executare NU SUSPENDA executarea silita.  Pentru ca aceasta sa fie suspendata, este nevoie de o Cerere de suspendare provizorie a executarii silite, unde trebuie platita si o cautiune, care “ nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii”- adica a sumei executate silit. Bineinteles, toate aceste costuri vor fi platite, in final de creditor, in cazul in care instanta anuleaza executarea silita.

Deci sunt anumite costuri si termene procedurale, care trebuie indeplinite si trebuie respectate, altfel chiar si aceste creante prescrise pot fi executate silit in mod legal.

Nu incercati sa faceti toate acestea singuri, deoarece riscati sa pierdeti un drept si sa fiti executati silit. Apelati de urgenta, cand primiti actele de executare silita, la un avocat.

Nu asteptati sa treaca termenele procedurale deoarece ulterior, chiar si cu un avocat nu mai exista sanse de reusita.

Leave a Reply