Dreptul civil este acea ramura de drept ce reglementeaza relațiile social-patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si/sau juridice ce se află pe pozitii de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoana privată și nu ca autoritate publică)

Dreptul civil este reglementat de Codul Civil, unde se regăsesc normele civile cu caracter general, însă există o mulțime de alte legi care reglementează în detaliu și alte aspecte ale dreptului civil.

Serviciile oferite in acest domeniu constă, în principal în următoarele activități:

 • Consultanta juridică de specialitate
 • Cereri si acțiuni in justiție de orice fel in concordanță cu noile modificari legislative
 • Simulație
 • Rezilierea si rezoluțiunea contractelor
 • Revendicare mobiliara si imobiliara
 • Grănițuire
 • Partaj judiciar
 • Succesiuni
 • Acțiuni privind dreptul de servitute
 • Răspundere civilă contractuală si delictuală
 • Acțiuni in nulitatea actelor
 • Acțiuni in anulare si in constatarea a actelor juridice
 • Acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune
 • Acțiuni in pretenții
 • Acțiuni posesorii
 • Mostenire, acțiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri, partaj mostenire
 • Recuperări de creanțe
 • Iesiri din indiviziune
 • Măsuri asigurătorii
 • Evacuări
 • Redactarea, negocierea, modificarea si incetarea contractelor civile de:
  • Vânzare – Cumpărare
  • Imprumut
  • Depozit
  • Donatie
  • Intretinere
  • Inchiriere
  • Renta Viageră
  • Comodat
 • Tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri
 • Legalizare si investire cu formulă executorie a hotărârii judecătoresti