Prin societatea comercială, antreprenorul isi realizeaza ideile de afaceri și urmarește realizarea unui profit. Înființarea unei societăți comerciale nu este în esență foarte greu de făcut, însă sunt anumiți pași de urmat, care vor crea dificultăți unei persoane care se va întâlni cu ei doar o dată. Ori antreprenorul ar trebui sa își consume energia în vederea implementarii afacerii sale, nu cu redactare de acte si formalități la Registrul Comerțului .

Am înființat o mulțime de societăți comerciale, cu mai mulți sau cu un singur asociat, astfel încât am căpătat experiență în realizarea acestor demersuri legale.

Serviciile oferite in acest domeniu constă in :

  • Intocmirea de acte constitutive ale societatilor comerciale sau de acte aditionale la acestea;
  • Indeplinirea tuturor procedurilor legale privind constituirea sau dizolvarea unei societati comerciale, precum si privind inregistrarea oricarei modificari in actul constitutiv al acesteia (schimbarea obiectului principal de activitate, adaugarea/scoaterea de obiecte de activitate din actul constitutiv, majorare de capital social, adaugare/inlocuire administrator, cesiune parti sociale etc);

Gazduire sediu social

  • Pentru inființarea unei societăți comerciale sau mutarea acesteia la un alt sediu (poate din alta localitate/judet) trebuie sa stiti ca, pentru primul sediu nu aveti nevoie neapărat de un spațiu pentru sediul social (o chirie). Pentru primele 12 luni o societate comercială poate să functioneze legal având sediul la un avocat, bineinteles nedesfăsurându-si vreo activitate la acel sediu. Este o modalitate folosită de mulți antreprenori la infiintarea societăților lor atunci când nu au timpul și resursele necesare obținerii spatiului pentru sediul social. Ulterior, termen de 12 luni pot sa obțină și acest sediu. În situția in care nici după 12 luni nu iși pot obține un spațiu pentru sediul social, societatea nu mai poate avea sediul la cabinetul avocatului, însă există soluții si pentru aceste situații.

Deși un avocat este un considerat un cost suplimentar in cadrul unei societăți comerciale, separat de costurile obisnuite ale societății, practica a demonstrat ca un avocat al firmei poate scăpa societatea de multe probleme, atât cu diferite autorități cât si cu potențialii clienți sau colaboratori/furnizori.

De multe ori societatea apelează la avocat când situația e atât de disperată încât nici cel mai bun avocat din lume nu mai are ce să facă, aspect care putea fi evitat de la început dacă societatea avea un avocat care sa o sfătuiască inainte sa ajungă în situația dată.

Pentru astfel de situații , se pot oferi servicii de tip abonament lunar, negociat cu societatea în funcție de nevoile sale, pentru a asigura consultanță juridică necesară desfasurării in condiții optime și legale a activității acesteia.