Dreptul administrativ cuprinde sfera interactiunilor dintre cetatean si diferite institutii ale statului.

Oricât de mult te-ai strădui ca relația în raport cu autoritățile publice să funcționeze ca unsa, tot nu poți evita birocrația instituțiilor, timpul pierdut pentru completarea tuturor documentelor ori amenzile organelor fiscale, iar de aici se poate ajunge la anumite controale soldate cu decizii de impunere, litigii de contencios administrativ și, prin urmare, la un avocat.

Cu titlu de exemplu, in sfera dreptului administrativ – a contenciosului administrativ, au intrat toate procesele incepand din 2010 avand ca obiect taxele auto, astfel incat multi au avut de a face, poate o data cu domeniul acesta.

In sfera dreptului administrativ, serviciile prestate de Cabinet Avocat Canciu Alexandru sunt urmatoarele:

  • consultanță privind oportunitatea, elaborarea, asistența ori reprezentarea în acțiuni în justiție împotriva organelor administrației publice, consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special, precum și reprezentarea în litigii generate de raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sau de drepturile salariale ale acestora, verificarea legalității actelor administrative și alte asemenea
  • reprezentarea ori asistarea, după caz, în invocarea și soluționarea excepțiilor de nelegalitate a actelor administrative și fiscale, precum și în procesele privind suspendarea executării actelor administrative fiscale